Personvern – Studievalgomaten

Personvern

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Versjon 1.1, 23 Januar 2019

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Kulturstudier samler inn og bruker personopplysninger.

Kulturstudier, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Kulturstudier er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig. Herunder bruker Kulturstudier utelukkende krypterte forbindelser for overføring av informasjon, samt gjør en halvårlig internrevisjon av selskapets bruk av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på våre nettsteder

Våre nettsteder omfatter:

www.kulturstudier.no, test.kulturstudier.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. For eksempel nyhetsbrev, opprette konto, ta kontakt via chat eller webskjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av websidene lagres på servere til vår leverandør ProISP.

Utlevering av personopplysninger

Kulturstudier utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Rettslig Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedfører eller for å undersøke driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig, eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke gir disse personopplysningene).

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på events eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer eller via chat-tjeneste.

I tillegg bruker Kulturstudier Cookies som henter inn begrenset informasjon eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Cookies for mer informasjon, og hvordan du kan begrenser dette.

Kryptering

Alle Kulturstudiers nettsteder bruker kryptering (SSL). Vår CDN leverandør dekrypterer og re-krypterer kommunikasjonen på sine CDN-noder. En egen databehandleravtale mellom Kulturstudier og Cloudflare regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Kulturstudier med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata

For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til mail@kulturstudier.no.

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Cookies – informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende cookies brukes på våre nettsteder

Type: CMS

Settes av: WordPress

Formål: Cookien settes for å unikt identifisere brukeren i forbindelse med innlogging.

wordpress_sec

Utløper: Når man lukker nettleseren

Type: CMS

Settes av: WordPress

Formål: Cookien settes for å unikt identifisere brukeren i forbindelse med innlogging.

wordpress_test_cookie

Utløper: Når man lukker nettleseren

Type: CMS

Settes av: WordPress

Formål: Cookien settes på login-siden til WordPress for å sjekke om det er mulig å kunne sette sesjons-cookies (wordpress_sec og wordpress_logged_in) hvis man forsøker å logge inn.

wp-settings-XXXXXX

Utløper: 1 år

Type: Tredjepart

Settes av: Cloudflare

Formål: ‘__cfduid’ blir satt av Cloudflare for å identifisere trygg webtrafikk, uavhengig av IP-adresse. Den korresponderer ikke med noen bruker-ID i webapplikasjonen, og lagrer ingen form for personlig identifiserbar informasjon. Les mer her: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-

_ga

Utløper: 2 år

Type: Tredjepart

Settes av: Google Analytics

Formål: ‘_ga’ inneholder en unik ID som blir satt av Google Analytics for å skille brukere fra hverandre, uavhengig av eventuell bruker-ID i webapplikasjonen.

_gid

Utløper: 24 timer

Type: Tredjepart

Settes av: Google Analytics

Formål: ‘_ga’ inneholder en unik ID som blir satt av Google Analytics for å skille brukere fra hverandre, uavhengig av eventuell bruker-ID i webapplikasjonen.

Utløper: 2 timer

Type: Tredjepart

Settes av: Google Analytics

Formål: ‘_ga’ inneholder en unik ID som blir satt av Google Analytics for å skille brukere fra hverandre, uavhengig av eventuell bruker-ID i webapplikasjonen.

Kulturstudiers Systemer for databehandling

Facebook Pixel

Kulturstudier bruker Facebook Pixel til kartlegge trafikk fra facebook til nettsiden, og gjennomførte handlinger som trafikk, “fullført test” eller “påmeldt nyhetsbrev”. Facebook samler informasjon om besøk og bruksstatistikk på våre nettsider ved hjelp av et javascript. Facebook Pixel er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.

Kulturstudier har egen databehandleravtale med Facebook.

WordPress

Kulturstudiers offentlige websider (test.kulturstudier.no) er basert på WordPress. Disse skjemaene omfatter ofte personopplysninger som navn, e-post, selskapsinformasjon og telefonnummer. Alle skjemaer som brukes på nettsiden lagrer informasjon i WordPress, og innsamlet informasjon slettes så snart formålet for innsamlingen ikke lenger er gyldig

Logging i Kulturstudiers systemer

Alle IP-adresser blir logget i forbindelse med besøk til nettsider hostet av Kulturstudier. Våre utviklere og servicemedarbeidere har tilgang til logger med IP-adresser i én uke. Loggene vil deretter forbli i våre backupsystemer i opptil 6 måneder, hvor kun våre driftsteknikere har tilgang. Disse loggene, inkludert de besøkendes IP-adresser er viktig informasjon for å kunne stoppe dataangrep, og opprettholde en god sikkerhet på våre nettsider.

Kulturstudier har egen databehandleravtale med Google Inc, USA

Cloudflare

Kulturstudier bruker Cloudflare sitt Content Delivery Network (CDN) til sine egne sider. Cloudflare er et såkalt proxy basert CDN som krypterer og dekrypterer kommunikasjon. Cloudflare brukes også til å blokkere uønsket trafikk til nettsidene.

Kulturstudier har egen databehandleravtale med Cloudflare Inc, USA

Kulturstudier bruker Google Analytics til webstatistikk på våre offentlige nettsider. Google Analytics samler informasjon om besøk og bruksstatistikk på våre nettsider ved hjelp av et javascript. Google Analytics er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.

Kulturstudier har egen databehandleravtale med Google Analytics

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Kulturstudier har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Kulturstudiers systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Kulturstudier ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

rune@kulturstudier.no

Markveien 35b, 0554 Oslo, Norge